POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiam Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora. 

1.    Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Waldemar Maślanka i Tomasz Dyrsowicz prowadzący działalność pod firmą WIGMET S.C. Tomasz Dyrsowicz, Waldemar Maślanka' 'WIGMET” S.C., os. Kazimierza Wielkiego 9 56-200 Góra, NIP 5010015997.

2.    Jak można się z nami skontaktować?

Chcąc uzyskać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@sklepwigmet.pl. Informujemy, że w przedsiębiorstwie nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a we wszelkich kwestiach związanymi z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się z koordynatorem ds. danych osobowych pod adresem: biuro@sklepwigmet.pl.

3.    W jaki sposób zbieramy dane?

Dane osobowe posiadamy bezpośrednio od Państwa. Przekazują je nam Państwo w momencie wizyty na naszej stronie (m. in: rejestracja konta klienta, składanie zamówień, zapis do newslettera).

4.    Co jest podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora?

1) Komunikacja, w tym odpowiadanie na zapytania, e-maile

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ w innym wypadku, nie moglibyśmy kontaktować się z Państwem, w tym udzielać odpowiedzi na przesłane wiadomości. 
Podanie danych osobowych wskazanych w zamówieniu jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia komunikację z Państwem.
Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych. Podstawą przetwarzania jest również uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2) Realizacja złożonego zamówienia (wykonanie umowy)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ w innym wypadku, nie moglibyśmy zrealizować Państwa zamówień, dokonywanych w naszych sklepie internetowym i umożliwić realizacji płatności oraz wysłać powiadomień o statusie realizacji zamówienia i dostawy, tym samym nie wywiązalibyśmy się z zawartej z Państwem umowy, a Państwo nie mogliby się cieszyć z udanych zakupów. Podanie danych dodatkowych ma na celu usprawnienie realizacji zamówienia.
Podanie danych osobowych wskazanych w zamówieniu jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia.
Podanie danych dodatkowych w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy jest dobrowolne, ale może utrudnić lub wydłużyć realizację zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • wykonanie zawartej z Państwem umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO],
 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na cele  marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie [art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie podania danych dodatkowych [art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na celu zapewnienia rozliczalności oraz celów archiwalnych i tworzenia statystyk; obsługi zapytań i próśb przekazywanych do Administratora, prowadzenia badań i analiz platformy sklepu internetowego, [art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO], w szczególności obsługę reklamacji,  obsługę odstąpień od umowy, obowiązek rozliczalności.
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości, oraz RODO, w zw. z przepisami art. 27-38 ustawy o prawach konsumenta,] (obsługa reklamacji, obsługa odstąpień od umowy, obowiązek rozliczalności)
3) Założenie konta (wykonanie umowy)

W przypadku dobrowolnego założenia Konta Klienta, Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, podane w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta oraz w zakładce zawierającej dane osobowe Klienta na Koncie Klienta, w celu założenia i korzystania przez Państwa z Konta Klienta sklepu internetowego.
Podanie powyższych danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia założenie Konta Klienta.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO] tj. realizacja usług drogą elektroniczną,
 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] ,
 • prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na celu zapewnienia rozliczalności oraz celów archiwalnych i tworzenia statystyk; obsługi zapytań i próśb przekazywanych do Administratora, prowadzenia badań i analiz platformy sklepu internetowego [art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO], w tym obsługa reklamacji, obsługę odstąpień od umowy, obowiązek rozliczalności)
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz w zw. z przepisami art. 27-38 ustawy o prawach konsumenta, o RODO] (obsługa reklamacji, obsługa odstąpień od umowy, obowiązek rozliczalności)
4) Wysyłka newslettera i informacji marketingowych/handlowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie pozostawionej zgody w następujących przypadkach:

 • newsletter (informacja handlowa)

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

 • zgoda na przesyłanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby marketingu produktów i usług Administratora, 
 • obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o RODO i obowiązkiem rozliczalności, ustawy o świadczenie usług droga elektroniczną]

Zgodę w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną można cofnąć w każdym czasie. W przypadku podstawy przetwarzania w postaci uzasadnionego interesu Administratora, możecie Państwo wnieść sprzeciw przeciwko dalszemu przetwarzaniu danych.

5) Administrowanie i zarządzanie stronami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook), w tym komunikacji z Państwem, kierowania treści marketingowych .
Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydują się Państwo na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób pozostawią swoje dane na platformie zarządzanej przez nas np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. 
Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

5.  Komu możemy przekazywać lub udostępniać Państwa dane osobowe?

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom, z którymi Administrator współpracuje:

 • obsługa księgowa,
 • operatorzy płatności;
 • hostingodawca;
 • dostawcy usług informatycznych i technicznych
 • pracownicy Administratora,
 • kurierzy.

Jednocześnie wszystkie podmioty wykonujące zobowiązania na rzecz Administratora zachowują najwyższą dbałość w zakresie ochrony danych osobowych. W oparciu o obowiązujące przepisy prawa Administrator może zostać zobligowany do przekazania Państwa danych osobowych organom publicznym, ze względu na ewentualnie prowadzone postępowania.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

6. Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z RODO, przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu z nami celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

7.    Jak długo dane są przechowywane?

Administrator przechowuje Państwa dane przez okres realizacji świadczonych usług (realizacji zamówienia, prowadzenia konta).
W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego lub przesłania wiadomości w inny sposób dane będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji - a ponad ten czas przez okres wynikający z terminu przedawnienia roszczeń tj. 6 lat  (art. 118 k.c.).

W przypadku przetwarzania danych w innych celach opisanych w niniejszej Polityce, które to przetwarzanie następuje w oparciu o uzasadniony interes Administratora, dane przetwarzane są do czasu wyrażenia przez Państwo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych lub ustania celu przetwarzania – co nastąpi wcześniej. 
Dodatkowo Administrator zobligowany jest do przechowywania danych, przez okres, umożliwiający ewentualną kontrolę organom publicznym (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zw. z art. 86 ustawy ordynacji podatkowej). W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń Państwa dane mogą być przetwarzane dłużej- do czasu prawomocnego zakończenia tego postepowania.

W przypadku newslettera – dane są przetwarzane do czasu wyrażenia przez Państwo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie informacji handlowych lub ustania celu przetwarzania – co nastąpi wcześniej. 
W przypadku przetwarzania danych w celu administrowania i zarządzania platformami społecznościowymi, dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z nami. 

8.     Dostęp do danych osób nieupoważnionych

Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

9.    Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

10.    Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).  
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e -mail: biuro@sklepwigmet.pl.

11. Wtyczki społecznościowe

Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak Facebook i Instagram. Zasady dot. przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.

12. Współadministrowanie

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest ''WIGMET” S.C. Tomasz Dyrsowicz, Waldemar Maślanka, os. Kazimierza Wielkiego 9 56-200 Góra, NIP 5010015997, zwana dalej Administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dot. współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony . Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i współadministratorem.